top of page

Jaydeep Chipalkatti

माझं मराठी लिखाण इथे आहे. खालीलपैकी पहिल्या आणि दुसऱ्या पुस्तकांत भाषांतरित, आणि तिसऱ्या पुस्तकात स्वतंत्र मजकूर आहे. 

 

प्रत्येक पुस्तकाचं मोघम वर्णन आणि पीडीएफ फाईल संलग्न पानावर आहे. 

 

१. काही भाषांतरे

२. एका वारांगनेची स्मृतिचित्रे

३. काही स्वाध्याय 

- जयदीप चिपलकट्टी

संपर्क: 

bottom of page